VÝZTUŽNÉ GEOMŘÍŽE

Konstrukční prvky používané k vyztužení zeminy. Geosyntetické výztuže, které jsou vhodně umístěny do země aby byly "vyztuženy", vyvíjejí třením stav, který umožňuje kompozitnímu systému odolat značné úrovně napětí. Přítomnost otevřené síťové struktury umožňují produktu vyvinout "pasivní" odpor v souladu s příčnými prvky, což účinně zvyšuje jeho vlastní stabilizační účinek. Geomříže navržené společností TeMa jsou jednoosé nebo dvouosé, tkané ve FG nebo PET.

V současné době se stále více stupňují nároky na projektované stavby, aby v co nejmenší možné míře narušovaly životní prostředí.
U opěrných staveb se nabízejí řešení právě s geomřížemi, které v kombinaci s vhodným typem zeminy umožňují vybudovat opěrné konstrukce s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Výztužné geomříže se pokládají ve vrstvách do 60 cm a stavby z vyztužené zeminy se tak začleňují do okolí díky své schopnosti obrůst vegetací.
XGrid se také využívá ke zlepšení základových poměrů v případě sedání podloží. Typickými příklady jsou stabilizace podkladních vrstev silničních a železničních staveb a také vyztužení svahů do sklonu 45°.

XGrid PET

Geomříže PET jsou utkané z PE vláken potažených ochrannou vrstvou (PVC, apod.). Řada je odstupňována podle pevnosti v tahu, která se pohybuje od 20 do 600 kN/m, zatímco deformace při přetržení je mezi 10% a 12%.

Vhodná je pro zlepšování geotechnických vlastností zeminy, zejména pro stavbu silničních a železničních náspů z vyztužené zeminy či stabilizaci podkladních vrstev při stavbě silnic.

Ideální je také pro opěrné stavby k vyztužení zeminy ve všech oblastech stavitelství: pro břehy kanálů nebo vodních toků, k sanaci sesuvů, při stavbě opěrných zdí, pro výstavbu okrajových hrází skládek.

XGrid PET nabízí řešení jak v bytové výstavbě a stavbách občanské vybavenosti, tak i pro inženýrské konstrukce ve volném terénu.


XGrid FG

Výztužné geomříže do asfaltu utkané ze skelných vláken (FG), potažených ochrannou vrstvou (EVA, SBR, atd.). Řada zahrnuje dvě třídy obousměrné pevnosti v tahu (50 a 100 kN/m).
Pro usnadnění instalace na místě jsou geomříže dodávány i s lehkou PP geotextilií nebo s geotextilií absorbující asfalt pro vytvoření vrtstvy SAMI. Některé produktové řady jsou vyráběny s bituminózním povlakem, který zajišťuje lepší propojení s asfaltovou vrstvou.

Největší úroveň deformace u každé z těchto mříží (cca 3 - 4% při maximálním zatížení) umožňuje tomuto výrobku převést část zatížení způsobeného provozem těžkých vozidel přímo na syntetickou vrstvu, čímž se snižuje zatížení přenášené na spodní vrstvy.

Výztužná geomříž XGrid FG se výborně hodí jako povrchová výztuž do silnic nebo ploch z živičných směsí zatížených hustým provozem (letiště, přístavy). Geomříže ze skelných vláken zvyšují, díky svému vysokému modulu pružnosti, odolnost a životnost živičných povrchů.

Na rozdíl od jiného typu povrchového vyztužení nezpůsobují geomříže XGrid FG žádné problémy při následném frézování. Před pokládkou tohoto materiálu je třeba pokropit plochu živičnou emulzí a případně počítat s ukotvením kvůli zamezení pohybu mříže při asfaltování


Výhody geomříží XGrid jsou rozmanité:

  1. dostupnost širokého rozsahu odporu
  2. vysoká tuhost
  3. vynikající odolnost vůči mikroorganismům a chemickým látkám přítomných v půdě
  4. odolnost UV záření a proti mechanickému poškození
  5. vysoká interakce geomříž-blok-půda
  6. vysoká flexibilita = bezproblémová instalace
  7. nízké náklady

Vyztužení svahů a jiných pozemních staveb:

Podpora zesílení zemních struktur získala v posledních letech rostoucí ohlasy od projektantů, kteří se zabývají jak zadáváním veřejných zakázek, tak výstavbou obytných budov.

Geomříže typu XGrid PET PVC, XGrid PVA PVC nebo typu XGrid PE lze použít jako výztužné prvky pro vytvoření vyztužené zeminy v různých oblastech.

Vozovky, letiště a jiné vysoce zatížené oblasti:

Využití geosyntetických systémů v silničním sektoru je dnes právem četné. V závislosti na typu silniční nástavby (pružná, polotuhá, tuhá) existují různé materiály, které mohou přispět ke zlepšení výledků i procesu práce.

Biaxiální geomříže, jako je XGrid PET PVC, XGrid PET PVC PP a XGrid PP, pomáhají vyztužit silniční podklad rozložením aplikovaného zatížení a zlepšením výkonu základových půd.


Realizace