SpeeDrain

Drenážní roura se ukládá do úzkého výkopu a veškeré práce probíhají mimo výkop. Optimální bezpečné a úsporné řešení ideální pro vertikální podélnou drenáž příkopů, opěrných konstrukcí, vyztužené zeminy apod. Odtokové trubky TeMa zaručují značnou kapacitu průtoku vody uvnitř odtokových žlabů. Polyetylenové trubky se štěrbinami, s vnější vroubkovanou stěnou a hladkou vnitřní, mohou být použity např. na zemědělských nebo sportovních pozemcích a jsou instalovány pod zemí v drenážních příkopech. Každý svitek je opatřen spojovací objímkou. Funkcí odvodňovacího geokompozitu je udržovat odvodněnou vnitřní plochu díla, aby se zabránilo možným infiltracím, které by mohly snížit výkon systému z geomechanického hlediska.

SpeeDrain POSTUP MONTÁŽE


VIDEO návod pokládky