GEOSYNTETIKA

odvodnění, ochrana proti erozi, filtrace, separace, výztuž, hydroizolace a ochrana

Výztužené geomříže

 • konstrukční prvky používané k zajištění stability stálosti a potřebné nosnosti konstrukcí
 • jednoosé nebo dvouosé
 • podlužují životnost vozovek - výztužná mezivrstva pro zvýšení pevnosti, tím zpomalení tvorby trhlin
 • vytvoření přetrvávajícího vegetativního krytu proti erozi zemních konstrukcí - zapuštěná zemina, vodní toky, odtokové příkopy, mostní opěry, apod.
 • konstrukční vrstvy železničních staveb

Drenážní geokompozity

 • jádro - spletená PP vlákna nebo vysokohustotní polyetylen HDPE 
 • kryté oboustranně nebo jednostranně filtrační netkanou PP geotextilií
 • tloušťka 8 - 20 mm
 • Q-Drain football jako drenážní vrstva fotbalových hřišť s umělým trávníkem

Protierozní bio/geo rohože a biosítě 

 • v místech, kde je žádoucí, aby se po splnění svých funkcí v zemině rozpadly jsou vhodné bio rohože a sítě
 • chraní povrchy proti erozím způsobeným vlivem deště, povětrnostními vlivy, apod.
 • podporují tvorbou vegetace, která vykonává přirozenou funkci ochrany před sesuvy
 • 3D protierozní rohože K-MAT ze svařených spletených PP vláken
 • různé tloušťky a pevnosti
 • rohože holé nebo doplněné o osetou geotextilii
 • pro získání vyšší pevnosti v tahu ve variantě s vyztuženou PE mříží nebo ocelovými dráty

Nopové fólie Tefond


 • HDPE fólie
 • mechanická ochrana hydroizolačních fólií
 • ve spojení s geotextiliemi odvodňovací funkce (opěrné zdi, štěrkové střechy)
 • sběr vody a odvodnění u zelených střechDrenážní trubky

 • odtokové štěrbinové PE trubky
 • vlnitá vnější stěna s hladkým vnitřkem
 • stavby, zemědělské nebo sportovní plochy
 • instalace pod zemí

Výstražné bezp. sítě

 • zejména využívané k ochraně stavenišť a výkopů
 • vymezují pracovní prostor na staveništi
 • různé velikosti a hmotnosti
 • HDPE oranžové sítě zaručují vynikající odolnost (možnost opakovaného použití) a viditelnost

Bentonitové geokompozity

 • sypký jílový materiál, který se při styku s vodou pronikající ke konstrukci stává vodonepropustným
 • vrstva bentonitového prášku je prošita v rohoži mezi dvěma polypropylenovými geotextiliemi - tkanou 100g/m² a netkanou 200g/m²
 • použití jako hydroizolace dna, zakrytí skládek, silnice, železnice, letiště, kontaminovaná místa, suché svahy, kanály, tunely, doly
 • bentonitové rohože s obsahem 3 až 10 kg/m²