TEGOTHERM XPS

desky z extrudovaného nenasákavého polystyrenu

Tegotherm XPS je deska z extrudovaného nenasákavého polystyrenu. Desky jsou k dispozici standardně v tloušťkách od 20 mm do 130 mm v rozměrech 1250x600 mm. Provedení okrajů je s rovnou hranou, polodrážkou nebo s perodrážkou. Povrch desek může být hladký nebo vaflovaný s pevností 300 nebo 700 kPa.

Tepelná izolace budov pomocí Tegotherm XPS je charakteristická vysokou úrovní pohodlí a zdravým prostředím. Tyto výhody přetrvávají v průběhu času díky charakteristické tvarové stabilitě, odolnosti proti mechanickému namáhání a nízké absorpci vody.

Bezprostředními výhodami je relativně malá tloušťka, což znamená nižší náklady na stavbu nebo renovaci při současném dodržení regulačních požadavků na úsporu energie. Z dlouhodobého hlediska budou navíc budovy efektivně izolované a to jak v případě nákladů na zimní vytápění, tak na letní klimatizaci.

Příklady použití ve skladbách

Charakteristické vlastnosti

Pevnost v tlaku

Homogenní buněčná struktura s uzavřenými buňkami s vysokou mechanickou odolností. Vhodný i k aplikacím pod dlažbou v průmyslových závodech a na pojezdových plochách.

Odolný vůči vodě

Desky odolávají dlouhodobému vystavení vodě a zachovávají si nezměněnou izolační schopnost i mechanické vlastnosti.

EURO třída E

Chování Tegothermu v případě požáru bylo vyhodnoceno a certifikováno jako EURO třída E, v souladu s normami platnými pro požární ochranu.

Slučitelný a přátelský k člověku

Lehký a dobře manipulovatelný, bez zápachu, neulpívá na rukou, nedrážní pokožku, nedrobí se při opracování. K řezání a tvarování je možno používat nástroje běžně používané při práci se dřevem. To značně usnadňuje práci,

Tepelněizolační materiál

Izolační vlastnosti vyznačující se nízkým součinitelem tepelné vodivosti umožňují značnou úsporu energie vynakládanou na vytápění a klimati-zaci budov a přispívají tak ke snížení emisí které ovlivňují životní prostředí. 

Respepktující přírodu

Ve fázi výroby se každý odpad znovu vrací do produkčního cyklu, nedochází tak k odpadu v životním prostředí.