Fotovoltaika

Dobrý den, jakým způsobem se montují vaše fotovoltaické šablony?

V případě plochých střech se jednotlivé šablony natavují plamenem do podkladního asfaltového pásu. Na šikmých střechách se FV krytina TEGOSOLAR mechanicky kotví speciálními hřeby do dřevěného záklopu (bednění). Jako ideální podklad jsou desky OSB nebo vodovzdorná překližka správné tloušťky. Ivo Ušák.

Geosyntetika

Chtěl bych kombinovat popínavé rostliny s keřovou výsadbou. Mohu požít rohož KMat?

Ano. V místě výsadby rostlin naříznete nainstalovanou a v ploše prokotvenou rohož do kříže, vysadíte rostlinu a rohož kolem ní připevníte doplňkovými kotvami. J. Červená

Jakými kritérii se řídit při výběru protierozního geosyntetika?

Hlavním kritériem pro výběr typu je sklon svahu. Obecně lze říci, že v našich podnebných podmínkách jsou rovinné výrobky (mezi něž patří i všechna biodegradabilní geosyntetika) na občasně smáčených svazích použitelné do sklonu 1:1. Při větší strmosti a na svazích trvale smáčených nebo jiným způsobem více zatížených je třeba volit výrobky s trojrozměrnou strukturou, a to tím tlustší, čím je sklon svahu větší.

Specifika v souvislosti s výsadbou/výsevem a kotvením doporučujeme ve složitějších případech konzultovat se zahradníkem, resp. geotechnikem stavby. Jiřina Červená

Dobrý den, sesunul se mi svah nad rodinným domem. Mohu k rekonstrukci použít nějaké geotextilie nebo geomříže?

Vyztužení opěrné konstrukce se navrhuje na základě posouzení stability. Kontaktujte naše technické oddělení. Po upřesnění podrobností zadání Vám zpracujeme návrh sanace. J.Červená

Izolace

Dá se nopová fólie použít jako hydroizolační vrstva?

Nopové fólie obecně nemohou být použity v hydroizolační funkci, protože nelze zajistit vodonepropustnost spojů. Výjimkou je systém TEFOND, opatřený v kraji role butylkaučukovou samolepící páskou, která zajišťuje plnohodnotnou vodo/plynotěsnost. Detaily a prostupy se provádějí s použitím samolepících pásů EKOBIT a KONTABIT.
TEFOND lze tedy použít kromě drenážní funkce současně i jako vodotěsnou a protiradonovou vrstvu. J. Červená

Slyšela jsem, že pod zámkovou dlažbu je vhodné použít geotextilii. Neumím si představit, k čemu tam slouží.

Geotextilie se pod zámkovou dlažbou používá k oddělení podkladních od ložných vrstev. Její použití zamezuje znehodnocování konstrukce jemnozrnnými částicemi z podloží a současně omezuje vymývání ložné vrstvy. Výsledkem je významná redukce svislých deformací. Rozhodně doporučujeme. Navrhování takových konstrukcí se řídí určitými pravidly v závislosti na funkci konstrukce a na místních podmínkách. J. Červená