GEOROHOŽE

Georohože se používají k ochraně povrchů proti erozím způsobeným vlivem deště, povětrnostními vlivy, apod., také podporují tvorbou vegetace, která vykonává přirozenou funkci ochrany před sesuvy. Zapletená rohož s dutinkami a vícesměrná struktura zajišťuje vysoce kompatibilní prostředí pro růst kořenů povrchové vegetace, čímž zvyšuje odolnost vůči větru a erozivním smykovým silám. K-Mat je k dispozici v různých barvách, tloušťkách, síle a hustotách, aby vyhovovaly nejnáročnějším prostředím a specifikacím.

Biorohože se vyrábějí z biologicky odbouratelných přírodních materiálů jako je juta, sláma, kokos, plst z celulózových vláken a lze je tak předem připravit pro rychlejší rozvoj vegetace.

Geomaty jsou vyrobené ze syntetických materiálů. Tento typ rohoží, převážně vyrobených z polymerního monofilu, lze jejich instalací použít k ochraně svahů a pokrýt ornicí, takže kořeny po zamotání do syntetické rohože vytváří jednu finální ochrannou vrstvu proti erozi povrchu.

Postup instalace protierozních sítí a rohoží

Pro správnou funkci protierozního opatření je nutné především zvolit vhodný výrobek. Platí, že čím strmější svah, tím je potřeba tlustší prostorová struktura protierozní vrstvy. Velmi obecně lze říci, že v našich podnebních podmínkách fungují plošné výrobky v protierozní funkci maximálně do sklonu svahu 1:1. Při větší strmosti je nezbytné zvolit rohož s prostorovou strukturou.

Správné ukotvení protierozní vrstvy je další podmínkou fungování systému. Obecně se rozbalují po spádnici svahu, kladou se s přesahem v kraji role, v koruně a v patě svahu je třeba kotvit do zemního zámku. Délka a četnost kotev se řídí konkrétními podmínkami dané stavby. Geosyntetikum musí plnoplošně přiléhat k podkladu, jinak opatření není účinné.

EROZE POD KONTROLOU

K - MAT


Trojrozměrný geomat z extrudovaných PP monofilů, ve třech různých tloušťkách (10, 17 a 22 mm), běžně dostupný i s osetou geotextilií. Zabraňují erozi vegetační vrstvy a ochraňují vzcházející rostliny proti mechanickému poškození. Vzhledem k životnosti použitého plastu vytvářejí trvalou ochranu vegetačního systému.


Varianty:

 • K-MAT MINI L / L / SUPER L
 • K-MAT GRASS (jednostraně fiodegradabilní filtrační geotextilie s osivem)
 • K-MAT® WP (s voděodolným povrchem)

Použití:

 • skládky a jiné zemní práce, suché svahy 
 • silnice, železnice, letiště, tunely
 • kanály a vodní toky
 • doly

ECOVERNET J


Vyrobený ze 100% přírodních jutových vláken tkaných v ortogonálních směrech. Přírodní složení produktu zaručuje jeho rozložitelnost v časovém rozmezí 3-5 měsíců, závisející na okolních klimatických podmínkách a zemině.

Varianty:

 • ECOVERNET® J - JXL (100 - 500 - 700 g/mq)

Použití:

 • skládky, suché svahy
 • zemní práce, znečištěné povrchy
 • silnice, železnice, letiště, tunely
 • odtokové příkopy, kanály a vodní toky
 • doly

K - MAT RF METAL


Kompozit sestávající z hexagonálního dvojitého krouceného drátěného pletiva (6x8 nebo 8x10) a polymerního trojrozměrného geomatu, které jsou vzájemně propojeny a spojeny během výrobního procesu. Drátěné pletivo je z eutektické slitiny Zn Al (5%) (slitina Galfan). Zesílená struktura zvyšuje pevnostní parametry konstrukce

Varianty:

 • K-MAT RF METAL 68 ZNAL / 810 ZNAL
 • K- MAT RF METAL 68 ZNAL / 810 ZNAL PVC

Použití:

 • skalní svahy
 • vodní toky
ECOVERMAT


Biomat získaný tkaním přírodních vláken (sláma a kokosový ořech). Řada Ecovermat® zahrnuje také předem osetý povrch z celulózových vláken (verze Grass).

Varianty:

 • ECOVERMAT® PC 450
 • ECOVERMAT® GRASS (sláma+seno spojené PP mikrosítí)
 • ECOVERMAT® P GRASS

Použití:

 • skládky, suché svahy
 • zemní práce, znečištěné povrchy
 • silnice, železnice, letiště, tunely
 • odtokové příkopy, kanály a příkopy
 • doly

Video pokládky KMat RF Metal