Geokompozit plní funkci drenážní, separační, ochrannou, filtrační ale i výztužnou. Drenážní trojrozměrný geokompozit vyrobený s jádrem z PP monofilů tepelně spojených se dvěma filtračními getoextiliemi o různé gramáži. Jejím úkolem je filtrovat vodu a zabránit částečkám zeminy v možném ucpání jádra, které odvádí zachycenou vodu a dává kompozitu pružnost a schopnost přizpůsobit se nerovnostem povrchu. Tloušťka 8 - 20 mm.

Geokompozit Q-drain

Drenážní geokompozity jsou geosyntetika o tloušťce do 2 cm složené z prostorového polypropylenového drenážního jádra opatřeného po jedné či obou stranách separační geotextilií, případně geotextilií z jedné a vodonepropustné fólie z druhé strany. Výrobky opatřené fólií mají v kraji role zaintegrovanou lepící pásku. Drenážní geokompozity mají velkou schopnost vést kapaliny a plyny ve své rovině, jejich uplatnění spočívá ve všech aplikacích, kde se obvykle v drenážní funkci používá propustný zrnitý materiál.

Q-DRAIN FOOTBAL

Odvodnění a hydroizolace sportovních hřišť jsou nezbytné pro funkčnost a trvanlivost zařízení. V průběhu času společnost TeMa vyvinula speciálně navrženou řadu geokompozitních drenážních materiálů  pro horizontální i vertikální drenážní aplikace. Některé materiály z řady QDrain Football jsou také certifikovány jako alternativa použití kameniva, jako drenáže se značnými výhodami v rychlosti instalace se značně sníženým počtem nákladních vozidel potřebných k přepravě velkého množství štěrku.

QDrain Football

V dnešní době jsou fotbalová hřiště se syntetickým trávníkem mnohem rozšířenější ve srovnání s řešeními z přírodní trávy, výhody jsou jasné, optimální i dlouhodobé řešení:

  • nižší nároky na údržbu
  • lepší poměr životnost X odehrané hodiny na hřišti
  • lepší vlastnosti v případě nepříznivých podmínek prostředí

QDrain Football WP

Drenážní geokompozit vyrobený jádrem z PP monofilů spojených s netkanou getoextilií a hydroizolační membránou. Vyrobený trojrozměrným, vysoce odolným vláknem pokrývajícím vazby na filtrační geotextilii a vodotěsným geokompozitem vyrobeným z voděodolné membrány. Butylový proužek na překrývajícím se povrchu umožňuje snadné spojení mezi rolemi


Inspirujte se...

QDrain C - hlavní využití nachází tam, kde je požadována maximální drenážní kapacita. Tento výrobek může zaručit vysokou drenážní kapacitu při zatížení až do 50 kPa. Proto je jeho použití ve stavebnictví ideálním řešením pro zelené střechy nebo drenáže základových zdí, také však v oblasti inženýrských staveb. Používá ve výstavbě skládek (i pro jejich zakrytí), tunelů, silničních či železničních náspů a jako součást drenážního systému ve stavbách z vyztužené zeminy.

Vnitřní struktura ve tvaru hrotů, velmi řídká, vytvořená extruzí PP monofilamentů, spletených a svařených v místech kontaktu, na kterou je nalaminovaná po obou stranách netkaná geotextilie. QDrain C se vyrábí v tloušťkách 15 - 20 mm a také v provedení TG, s geotextilií pouze po jedné straně.


QDrain Z se uplatní zejména tam, kde je požadovaná vysoká drenážní kapacita v podmínkách zatížení nad 100 kPa. Proto je ideálním řešením v dopravním stavitelství - při budování skládek, tunelů, silničních či železničních náspů a při realizaci staveb z vyztužené zeminy, tedy tam, kde předpokládané vysoké zatížení klade nárok na vysokou odolnost kompozitu.

Drenážní geokompozit s velmi řídkým jádrem, vytvořeným extruzí PP monofilamentů v "cik-cak" prostorovém uspořádání, svařených v místech kontaktu, na které je nalaminovaná po jedné nebo obou stranách
netkaná geotextilie. QDrain Z má tloušťku 8 mm. Vyrábí se také v provedení W (podélné kanálky) a v provedení M (příčné kanálky).


Odtok kapalin a bioplynu je problémem jak vespod, tak i v horní části skládky. Na dně a také po stranách skládky drenáž shromažďuje a odstraňuje perkolát a v některých případech může být také použita ke sledování těsnosti hydroizolační vrstvy. Drenážní systém odstraňuje dešťovou vodu a nedochází k tvorbě vodních toků a k únikům. Další důležitou funkcí je sběr a extrakce bioplynu pomocí odvětrávacích otvorů.

Použití drenážních produktů QDrain jako alternativy štěrku přináší řadu významných výhod, například:

  • zmenšení tloušťky drenážní vrstvy = zvýšení objemu pro ukládání odpadu o 1 m3 na metr2 plochy
  • obrovské snížení počtu nákladních vozidel (1 vůz s QDrain produktem odpovídá 200 nákladním vozům se štěrkem), čímž se výrazně sníží doprava a také znečištění ovzduší
  • rychlejší dokončení projektů díky nižším požadavkům na materiály
  • snadná instalace
  • eliminace problémů se stabilitou štěrku na strmějších svazích

VIDEO návody / inspirace

Realizace