THERMOREFLEX

reflexní vícevrstvá tepelná izolace

Thermoreflex představuje zcela novou generaci tepelně izolačních materiálů. Systém je založen na tepelně odrazivých fóliích, které jsou řazeny v sendviči spolu s plstěnými membránami.  Použití těchto materiálů výrazně snižuje prostorové nároky ve srovnání s tradičními materiály. Použitelné jsou pro izolace šikmých střech, svislých konstrukcí nebo jako odrazivé materiály za topná tělesa, ale i do podlah.

Princip fungování

Během roku je většina přenosu tepla z (v zimě) do (v létě) budovy působením záření. Díky své vícevrstvé struktuře a složení je schopen téměř úplně blokovat tyto přenosy zářením prostřednictvím principu odrazu tepelných vln, čímž výrazně zvyšuje komfort bydlení.

Přenos tepla

Ve fyzice je teplo formou energie, která se přenáší mezi dvěma tělesy nebo dvěma částmi stejného tělesa, které jsou v různých tepelných podmínkách. Teplo přenáší energii, která vždy proudí z bodu s vyšší teplotou do bodu s nižš teplotou, dokud není dosaženo tepelné rovnováhy. K přenosu tepla dochází třemi různými způsoby:

Vedením

Dochází k němu přímým molekulárním kontaktem z oblastí s vyšší teplotou do oblastí s nižší teplotou. Typickým příkladem je přenos tepla podél železné tyče, která je na jednom konci v kontaktu se zdrojem tepla: celá tyč se brzy zahřeje v důsledku přenosu vedením.

Prouděním

Proces probíhající v kapalném nebo plynném prostředí vedoucí k tepelné rovnováze dvou systému při různých teplotách. Příkladem je horký vzduch produkovaný topnými tělesy ventilátoru, který stoupá nahoru a způsobuje, že chladnější vzduch klesá.

Zářením

Přenos tepla bez přímého kontaktu prostřednictvím elektromagnetických vln produkovaných tělesem na základě jeho teplotních a emisních schopností. Zej-ména z tělesa s nejvyšší teplotou do tělesa s nižší teplotou. Příkladem je situace, kdy jsme blízko ohně: nedo-chází k přímému kontaktu a cítíme teplo.

THERMO REFLEX - XL 50

Vícevrstvá izolace skládající se ze 13 prvků.

 • 2 metalizované polyesterové fólie s nízkou emisivitou
 • 6 vrstev polyesterové vaty - zpomalující hoření
 • 5 metalizovaných polyesterových fólií
 • izolace střech z vnějšku
 • rekonstrukce nebo pokládka nových podlah
 • izolacie stěn zevnitř nebo zvenčí

THERMO REFLEX - XL 70

Vícevrstvá izolace skládající se ze 17 prvků.

 • 2 metalizované polyesterové fólie s nízkou emisivitou
 • 8 vrstev polyesterové vaty - zpomalující hoření
 • 7 metalizovaných polyesterových fólií
 • vhodná pro více aplikací: její vysoká odolnost umožňuje izolovat střechy zvenčí, ale také izolovat podlahu a stěny zevnitř nebo zvenčí.

THERMO REFLEX - PRO

Vnější izolační řešení střech.

 • 1 membrána s nízkou emisivitou HVP (vysoce propustná pro páry)
 • 2 předlisované vyztužené pokovené fólie 
 • 4 polyesterová vata
 • 1 vrstva bavlny
 • 1 vrstva lněné vlny

THERMO REF.- PRO DUO

Polotuhá, tenká, víceúčelová vícevrstvá izolace.

 • 2 metalizované polyesterové fólie
 • 1 bublinková fólie

Výhody

Snadná instalace / Lehká manipulace

Nízká hmotnost a snadná aplikace jsou klíčová během instalačních prací. Proto je ThermoReflex navržen tak, aby byl lehký a bezpečný pro pracovníky. Zajišťuje rychlou a bezproblémovou instalaci.

Nealergický / Sterilní

Thermo Reflex je nealergenní a netoxický, je tak zajištěna instalace bez nutnosti použití speciálních osobních ochranných pomůcek. Vyroben z aseptického materiálu, neobsahuje tak škodlivé mikroorganismy, čímž chrání zdraví instalujících i koncových uživatelů.

Skvělé izolační a zvukové vlastnosti

Zaručuje vynikající izolační výkon při velmi nízkých tloušťkách, čímž zároveň zabraňuaje zmenšení obytných prostor. Jeho vícevrstvá struktura (PE, polyethylenové a syntetické vatové vrstvy) mají schopnost blokovat zvukové vlny, což navíc zajišťuje vynikající zvukovou izolaci.