Jsme světovým dodavatelem stavebních produktů a systémů, zaměřující se na inovaci řízení společností, které jsou naší součástí - Tegola Canadese nebo TeMa Technologies.

Naší filozofií je soustředit se nejen na nápady, ale především praktická a vysoce kvalitní řešení. Tato myšlenka vede k neustálému zlepšování marketingových, provozních a logistických aspektů, stejně jako k inovaci jejich výzkumu a vývoje.

Jsme rádi, že našim zákazníkům můžeme stát po boku s našimi 14 výrobními závody, 120 distribučními centry s prodejem do 70 zemí po celém světě a 11 značkami (Tegola, TeMa, Venest, Safety, Replastica, aj.).

Nasloucháme potřebám našich klientů, abychom jim mohli porozumět a uspokojit je. A to nejen po stránce technické a provozní, ale také designové.

IWIS holding ve světě

Historie a certifikace

Když jsme v roce 1971 založili naši společnost, začali jsme prodejem asfaltového šindele. O šest let později jsme již zakládali první továrnu Tegola Canadese Spa v italském městě Vittorio Veneto. Ve stejném městě byla roku 1993 založena první továrna TeMa.

V následujících letech přibývaly další a další továrny, až roku 2004 obě výše zmíněné společnosti - Tegola Canadese a TeMa, expandovaly také do zahraničí, konkrétně do Ruska. Následující roky se naše společnost rozrůstala o další továrny a posilovala své působení ve východní Evropě (akvizice továrny FIM v Srbsku).

Všechny tyto postupné kroky a roky poctivé práce vedly v roce 2010 k založení IWIS holdingu. Roku 2012 pak proběhla akvizice společnosti Fibrotermica s továrnami v Itálii a Maďarsku a o dva roky později byla založena společnost FI-VE Isolanti sloučením společností Venest a Fibrotermica.V červnu 2018 bylo zahájeno působení společnosti TeMa N.A. LLC v USA.

Naše certifikace

Certifikát Respektování a ochrany životního prostředí, který získali za zodpovědné nakládání s odpady a praktikování takových výrobních procesů, které neznečišťují ovzduší, vodu, půdu ani další segmenty životního prostředí. Oceněni jsou také za nepoužívání látek nevhodných pro lidské zdraví.


Certifikát Kvality a spolehlivosti za návrh, výrobu a prodej asfaltových šindelů a fotovoltaických systémů, prodej střešního příslušenství a technickou podporu.

Certifikát Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ctíme životní prostředí

Součástí naší filozofie je kladení důrazu na neznečišťování životního prostředí - ovzduší, vody a půdy.

Dbáme na to, aby naše produkty neobsahovaly toxické látky a byly zdravotně nezávadné.
Pro naše výrobní procesy používáme obnovitelné zdroje, a to díky třem fotovoltaickým elektrárnám. Denně filtrujeme kolem 10 000 000 m3 vzduchu a dáváme si záležet, aby námi navrhované výrobní závody byly energeticky efektivní.

Soustředíme se také na zrychlení doby dodání, což vede ke snížení znečištění ovzduší z vozidel. Recyklujeme a optimalizujeme výrobu tak, aby materiály byly opakovaně používány. Systémy pro aplikaci produktů navrhujeme s důrazem na minimalizaci odpadů na staveništi.

V roce 2004 jsme získali Certifikát Implementace systému environmentálního managementu. Díky naší neustávající práci na inovačních a vývojových procesech vlastníme 35 patentů na produkty, průmyslové procesy a ochranné známky.

Centrála Tegola Vittorio Venetto
Centrála Tegola Vittorio Venetto