NOPOVÁ FÓLIE TEFOND

Unikátní patentovaný systém profilovaných izolačních HDPE fólií. Jeho jedinečnost vyplývá ze speciální struktury s převratným mechanickým způsobem spojení, jež rozšiřuje možnosti použití a zaručuje rychlou a přesnou instalaci, nopy do sebe při přeložení zapadají a u části sortimentu je navíc spoj z výroby doplněn o samolepící butylový izolační pás. TEFOND je první membránou vyvinutou pro svislou instalaci.

Vynikající difúzní vlastnosti proti průniku vodních par a plynů, odvětrává zdivo, základové desky, stěny, apod., přičemž je zaručena nepřetržitá cirkulace vzduchu. Díky vyjímečným mechanickým vlastnostem lze TEFOND používat i pro zlepšení únosnosti podloží.

Důvody proč zrovna Tefond

Tefond chrání hydroizolaci stěn suterénu a základů před mechanickým poškozením a kořenovými systémy.

Díky PE s vysokou hustotou je Tefond odolný vůči chemickým prvkům v půdě a stavebních materiálech.

Odolává zatížení a mechanickému napětí způsobenému usazováním půdy, chrání tak hydroizolaci.

Dutiny oddělující povrch od jiných materiálů poskytují vynikající zvukovou izolaci podlah a mezipodlahových stropů.

6 modifikací pro různé druhy použití:

TEFOND STAR

Základní verze s patentovaným spojem. Používá se jako separační, drenážní a ochranná vrstva ve spodních stavbách, jako podkladní vrstva pro suché kladení dlažby a podobně.

TEFOND STAR +

Základní verze opatřená v kraji role butylovým samolepícím pásem. Kromě použití jako u fólie Tefond lze tento materiál aplikovat v místech, kde se od něj očekává vodonepropustnost nebo plynotěsnost (ochrana proti radonu).


TEFOND STAR HP

Zesílená fólie určená zejména pro zemní stavby ke zvyšování únosnosti zeminy v pozemním a silničním stavitelství, proti průniku radonu a jako hydroizolace. Díky vyjímečným mechanickým vlast-nostem zlepšuje parametry podloží.

TEFOND DRAIN

Fólie Tefond doplněná o filtrační vrstvu z netkané geotextílie určená zejména na vytváření drenážních vrstev v souvrství obrácených střech nebo v pozemním stavitelství. Najde využití i u velmi oblíbených zelených střech.

TEFOND DRAIN +

Doplněná o filtrační vrstvu z netkané geotextílie a butylovou páskou. Určena zejména na vytváření drenážních vrstev v souvrství obrácených střech nebo izolacích pozemních budov (izolace proti vodě nebo plynům).

TEFOND D.+ NW

HDPE nopová fólie polaminovaná netkanou separační a filtrační PP geotextilií. Těsnost spojů proti kapalinám a plynům zajišťuje bitumenový samolepící pás v kraji role.