Fotokatalitické šindele

Šindel, který využívá sluneční světlo k přeměně smogu na soli, které jsou neškodné pro nás i pro životní prostředí.

Oxid dusičitý (NO2) je prvek s nejškodlivějšími účinky na lidské zdraví. Oxidy dusíku vznikají při spalovacích procesech probíhajících v motorových vozidlech, v průmyslu, při vytápění budov, při výrobě energie, atd. Koncentrace těchto plynů dosahuje vysoké úrovně znečištění především ve vysoce obydlených oblastech a plyny NOx jsou také zodpovědné za kyselé deště, skleníkový efekt a globální oteplování.

Šindele Acti Roof jsou jedinečné v tom, že obsahují "fotokatalytické" granule obsahující oxid titaničitý (TiO2). Tato látka je aktivována slunečním UV zářením a spouští oxidační proces přeměňující znečišťující látky v atmosféře přicházející do styku s povrchy střechy (NO - NOX - CO atd.), na neškodné soli (dusičnany a uhličitany), které jsou následně omyty ze střechy dešťovou vodou s průměrnou koncentrací hluboko pod zákonnými limity stanovenými pro pitnou vodu.

Skutečně "aktivní střecha"

Znečišťující látky v atmosféře (NOx) přicházejí do styku s povrchem střechy a usazují se. Přeměňte znečišťující látky na netoxické sol.

Slunce (UV záření) aktivuje oxid titaničitý (TiO2), který spouští proces fotokatalýzy, a následně účinně přeměňuje znečišťující látky na neškodné soli (dusičnany a uhličitany, NO3). 

Dešťová voda tyto soli omývá ze střechy. Vodoodpudivý granulát zabraňuje usazování nečistot na střeše. Acti roof šndele zabraňují výskytu bakterií a řas, které se na střechách běžně tvoří.

Ukázky realizací